VILIN GRAD, NIŠ

 • 10.30h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 11.00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 12.30h – SUPERJUNAK SAMSAM SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 13.00h – ZOV DIVLJINE 3D TITLOVANO 100 MIN.
 • 14.30h – MULAN TITLOVANO 115 MIN
 • 15.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 10.30h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIJALOGA 61 MIN.
 • 11.00h – MOJA PORODICA I VUK TITLOVANO 80 MIN.
 • 12.30h – ROMIN FRIZERSKI SALON TITLOVANO 90 MIN.
 • 13.00h – KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI SINHRONIZOVANO 78 MIN.
 • 14.30h – PINOKIO TITLOVANO 125 MIN.
 • 15.00h – NOVI MUTANTI TITLOVANO 94 MIN.
 • 11.00h JAKARI I VELIČANSTVENO PERO
  Sinhronizovano 77 MIN.
 • 12.30h MULAN
  Titlovano 115 MIN.
 • 13.00h STELA
  Titlovano 91 MIN.
 • 15.00h STELA
  Titlovano 91 MIN.
 • 11.00h PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE
  Bez dijaloga 61 MIN.
 • 12.30h NOVI MUTANTI
  Titlovano 94 MIN.
 • 13.00h KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI
  Sinhronizovano 78 MIN.
 • 15.00h FANTASTIČNI POVRATAK U OZ
  Titlovano 91 MIN.
 • 11.00h BEZREPI PELE
  Sinhronizovano 67 MIN.
 • 12.30h ZOV DIVLJINE
  Titlovano 100 MIN.
 • 13.00h STELA
  Titlovano 91 MIN.
 • 15.00h JAKARI I VELIČANSTVENO PERO
  Sinhronizovano 82 MIN.
 • 11.00h FANTASTIČNI POVRATAK U OZ
  Titlovano 91 MIN.
 • 12.30h NAPRED
  Sinhronizovano 102 MIN.
 • 13.00h BEZREPI PELE
  Sinhronizovano 67 MIN.
 • 15.00h STELA
  Titlovano 91 MIN.
 • 11.00h KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI
  Sinhronizovano 78 MIN.
 • 12.30h PINOKIO
  Titlovano 125 MIN.
 • 13.00h JAKARI I VELIČANSTVENO PERO
  Sinhronizovano 82 MIN.
 • 15.00hFANTASTIČNI POVRATAK U OZ
  Titlovano 91 MIN.

CINEPLEXX NIŠ

 • 11.00h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIJALOGA 61 MIN.
 • 12.00h – KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI SINHRONIZOVANO 78 MIN.
 • 13.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN.
 • 14.00h – SIMONOV DAR TITLOVANO 103 MIN.
 • 14.30h – NOVI MUTANTI TITLOVANO 94 MIN.
 • 15.00h – ROMIN FRIZERSKI SALON TITLOVANO 90 MIN.
 • 11.00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 12.00h – BEZREPI PELE SINHRONIZOVANO 67 MIN.
 • 13.00h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN.
 • 14.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 14.30h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 15.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN.
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija