CINEPLEXX Kragujevac Plaza

 • 15.00h – NAJBOLJI ROĐENDAN IKADA Animirani sinhronizovan 74min
 • 15.30h – FARAON, DIVLJAK I PRINCEZA Animirani sinhronizovano 83min
 • 17.00h – HRAST Dokumentarni bez dijaloga 80min
 • 15.00h – RIS Dokumentarni sinhronizovano 82min
 • 15.30h – EVA I ADAM Komedija titlovan 82min
 • 17.00h – VUČJE BOBICE Porodični Domaći film 94min
 • 15.00h – MALA BANDA Komedija titlovan 106min
 • 15.30h – KRALJICA KOMEDIJE Drama titlovan 93min
 • 17.00h – ŽIVOTINJA Dokumentarni titlovan 105min
 • 15.00h – FARAON, DIVLJAK I PRINCEZA Animirani sinhronizovano 83min
 • 15.30h – ENKANTO 3D Animirani sinhronizovan 109min
 • 17.00h – VINSKI: NEVIDLJIVI SUPER-KLINAC Komedija titlovan 85min
 • 15.00h – VUČJE BOBICE Porodični Domaći film 94min
 • 15.30h – NAJBOLJI ROĐENDAN IKADA Animirani sinhronizovan 74min
 • 17.00h – POCRVENELA PANDA 3D Animirani sinhronizovan 100min
 • 11.00h – BAZ SVETLOSNI 3D Animirani sinhronizovan 100min
 • 11.30h – ŽIVOTINJA Dokumentarni titlovan 105min
 • 13.00h – HRAST Dokumentarni bez dijaloga 80min
 • 13.30h – FARAON, DIVLJAK I PRINCEZA Animirani sinhronizovano 83min
 • 15.00h – VINSKI: NEVIDLJIVI SUPER-KLINAC Komedija titlovan 85min
 • 15.30h – MALA BANDA Komedija titlovan 106min
 • 17.00h – VUČJE BOBICE Porodični Domaći film 94min
 • 11.00h – KAŠEJ: KRADLJIVAC NEVESTI Animirani sinhronizovan 76min
 • 11.30h – RIS Dokumentarni sinhronizovano 82min
 • 13.00h – FINIKOVE AVANTURE Animirani sinhronizovan 85min
 • 13.30h – NAJBOLJI ROĐENDAN IKADA Animirani sinhronizovan 74min
 • 15.00h – EVA I ADAM Komedija titlovan 82min
 • 15.30h – VUČJE BOBICE Porodični Domaći film 94min
 • 17.00h – KRALJICA KOMEDIJE Drama titlovan 93min