KOMBANK DVORANA

 • 11.00h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN. ( SALA 6 )
 • 13.00h – SUPERJUNAK SAMSAM SINHRONIZOVANO 77 MIN. ( SALA 6 )
 • 15.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN. ( SALA 6 )
 • 11.00h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIIJALOGA 61 MIN. ( SALA 6 )
 • 13.00h – FANTASTIČAN POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN. ( SALA 6 )
 • 15.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN. ( SALA 6 )
 • 11.00h – BEZREPI PELE SINHRONIZOVANO 67 MIN. ( SALA 6 )
 • 13.00h –PINOKIO TITLOVANO 125 MIN. ( SALA 6 )
 • 15.00h –ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN. ( SALA 6 )
 • 10.00h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIJALOGA 61 MIN. ( SALA 2 )
 • 11.00h – KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI SINHRONIZOVANO 78 MIN. ( SALA 6 )
 • 12.00h – NOVI MUTANTI TITLOVANO 94 MIN. ( SALA 2 )
 • 13.00h – GOGO: BAKA ĐAK PRVAK TITLOVANO 87 MIN. (SALA 6 )
 • 14.00h – SIMONOV DAR TITLOVANO 103 MIN. ( SALA 2 )
 • 15.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN. ( SALA 6 )
 • 10.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN. ( SALA 2 )
 • 11.00h – SUPERJUNAK SAMSAM SINHRONIZOVANO 77 MIN. ( SALA 6 )
 • 12.00h – FANTASTIČAN POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN. ( SALA 2 )
 • 13.00h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN. ( SALA 6 )
 • 14.00h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN. ( SALA 2 )
 • 15.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN. ( SALA 6 )
 • 11.00h – ROMIN FRIZERSKI SALON TITLOVANO 90 MIN. ( SALA 6 )
 • 12.00h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN.
 • 13.00h – PINOKIO TITLOVANO 125 MIN. ( SALA 6 )
 • 14.00h – FANTASTIČAN POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 80 MIN.
 • 15.00h – MOJA PORODICA I VUK TITLOVANO 80 MIN. ( SALA 6 )
 • 11.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN. ( SALA 6 )
 • 12.00h – FANTASTIČAN POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77. MIN
 • 13.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN. ( SALA 6 )
 • 14.00h – NOVI MUTANTI TITLOVANO 94 . MIN
 • 15.00h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN. ( SALA 6 )

CINEPLEXX UŠĆE SHOPPING CENTAR

 • 11.00h – SUPERJUNAK SAMSAM SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 12.00h – BEZREPI PELE SINHRONIZOVANO 67 MIN.
 • 12.30h – PINOKIO TITLOVANO 125 MIN.
 • 13.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN.
 • 14.00h – SIMONOV DAR TITLOVANO 103 MIN.
 • 15.00h – NOVI MUTANTI TITLOVANO 94 MIN.
 • 11.00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 12.00h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 12.30h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 13.00h – GOGO: BAKA ĐAK PRVAK TITLOVANO 87 MIN.
 • 14.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN.
 • 15.00h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN.
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija

CINE GRAND Capitol park Rakovica

 • 10.00h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 11.00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 12.00h – SUPERJUNAK SAMSAM SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 13.00h – ZOV DIVLJINE 3D TITLOVANO 100 MIN.
 • 14.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN
 • 15.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 10.00h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIJALOGA 61 MIN.
 • 11.00h – MOJA PORODICA I VUK TITLOVANO 80 MIN.
 • 12.00h – ROMIN FRIZERSKI SALON TITLOVANO 90 MIN.
 • 13.00h – KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI SINHRONIZOVANO 78 MIN.
 • 14.00h – PINOKIO TITLOVANO 125 MIN.
 • 15.00h – NOVI MUTANTI TITLOVANO 94 MIN.
 • 11.00h JAKARI I VELIČANSTVENO PERO
  Sinhronizovano 77 MIN.
 • 12.30h MULAN
  Titlovano 115 MIN.
 • 13.00 h STELA
  Titlovano 91 MIN.
 • 14.30h NOVI MUTANTI
  Titlovano 94 MIN.
 • 15.00h FANTASTIČNI POVRATAK U OZ
  Titlovano 91 MIN.
 • 11.00h PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE
  Bez dijaloga 61 MIN.
 • 12.30h NOVI MUTANTI
  Titlovano 94 MIN.
 • 13.00h KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI
  Sinhronizovano 78 MIN.
 • 14.30h ZOV DIVLJINE
  Titlovano 100 MIN.
 • 15.00h FANTASTIČNI POVRATAK U OZ
  Titlovano 91 MIN.
 • 11.00h BEZREPI PELE
  Sinhronizovano 67 MIN.
 • 12.30h ZOV DIVLJINE
  Titlovano 100 MIN.
 • 13.00h STELA
  Titlovano 91 MIN.
 • 14.30h NAPRED
  Sinhronizovano 102 MIN.
 • 15.00h JAKARI I VELIČANSTVENO PERO
  Sinhronizovano 82 MIN.
 • 11.00h FANTASTIČNI POVRATAK U OZ
  Titlovano 91 MIN.
 • 12.30h NAPRED
  Sinhronizovano 102 MIN.
 • 13.00h BEZREPI PELE
  Sinhronizovano 67 MIN.
 • 14.30h PINOKIO
  Titlovano 125 MIN.
 • 15.00h STELA
  Titlovano 91 MIN.
 • 11.00h KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI
  Sinhronizovano 78 MIN.
 • 12.30h PINOKIO
  Titlovano 125 MIN.
 • 13.00h JAKARI I VELIČANSTVENO PERO
  Sinhronizovano 82 MIN.
 • 14.30h MULAN
  Titlovano 115 MIN.
 • 15.00h FANTASTIČNI POVRATAK U OZ
  Titlovano 91 MIN.

RODA CINEPLEX

 • 10.00h BEZREPI PELE
  Sinhronizovano 67 MIN.
 • 11.30h JAKARI I VELIČANSTVENO PERO
  Sinhronizovano 82 MIN.
 • 13.00h NAPRED
  Sinhronizovano 102 MIN.
 • 15.00h STELA
  Titlovano 91 MIN.
 • 10.00h FANTASTIČAN POVRATAK U OZ
  Sinhronizovano 77 MIN.
 • 11.30h SUPERJUNAK SAMSAM
  Sinhronizovano 77 MIN.
 • 13.00h MULAN
  Titlovano 115 MIN.
 • 15.00h ZOV DIVLJINE
  Titlovano 100 MIN.
 • bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija

CINEPLEXX BIG, BEOGRAD

 • 11.00h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 12.00h – BEZREPI PELE SINHRONIZOVANO 67 MIN.
 • 13.00h – MOJA PORODICA I VUK TITLOVANO 80 MIN.
 • 14.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN.
 • 14.30h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN.
 • 15.00h – GOGO: BAKA ĐAK PRVAK TITLOVANO 87 MIN.
 • 11.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN.
 • 12.00h – SUPERJUNAK SAMSAM SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 13.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 14.00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 14.30h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIJALOGA 61 MIN.
 • 15.00h – PINOKIO TITLOVANO 125 MIN.
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija

CINEPLEXX GALERIJA, BEOGRAD

 • 11.00h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 12.00h – BEZREPI PELE SINHRONIZOVANO 67 MIN.
 • 13.00h – MOJA PORODICA I VUK TITLOVANO 80 MIN.
 • 14.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN.
 • 14.30h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN.
 • 15.00h – GOGO: BAKA ĐAK PRVAK TITLOVANO 87 MIN.
 • 11.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN.
 • 12.00h – SUPERJUNAK SAMSAM SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 13.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 14.00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 14.30h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIJALOGA 61 MIN.
 • 15.00h – PINOKIO TITLOVANO 125 MIN.
 • 11.00h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 12.00h – BEZREPI PELE SINHRONIZOVANO 67 MIN.
 • 13.00h – MOJA PORODICA I VUK TITLOVANO 80 MIN.
 • 14.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN.
 • 14.30h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN.
 • 15.00h – GOGO: BAKA ĐAK PRVAK TITLOVANO 87 MIN.
 • 11.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN.
 • 12.00h – SUPERJUNAK SAMSAM SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 13.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 14.00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 14.30h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIJALOGA 61 MIN.
 • 15.00h – PINOKIO TITLOVANO 125 MIN.
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija

CINEPLEXX 4D DELTA CITY, BEOGRAD

 • 11.00h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIJALOGA 61 MIN.
 • 12.00h – KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI SINHRONIZOVANO 78 MIN.
 • 13.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN.
 • 14.00h – SIMONOV DAR TITLOVANO 103 MIN.
 • 14.30h – NOVI MUTANTI TITLOVANO 94 MIN.
 • 15.00h – ROMIN FRIZERSKI SALON TITLOVANO 90 MIN.
 • 11.00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 12.00h – BEZREPI PELE SINHRONIZOVANO 67 MIN.
 • 13.00h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN.
 • 14.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 14.30h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 15.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN.
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija

CINEPLEXX BEO SHOPPING CENTER, BEOGRAD

 • 11.00h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE BEZ DIJALOGA 61 MIN.
 • 12.00h – KUĆNI PATULJCI: OPERACIJA KOLAČIĆI SINHRONIZOVANO 78 MIN.
 • 13.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN.
 • 14.00h – SIMONOV DAR TITLOVANO 103 MIN.
 • 14.30h – NOVI MUTANTI TITLOVANO 94 MIN.
 • 15.00h – ROMIN FRIZERSKI SALON TITLOVANO 90 MIN.
 • 11.00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 12.00h – BEZREPI PELE SINHRONIZOVANO 67 MIN.
 • 13.00h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN.
 • 14.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 14.30h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 15.00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN.
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija

TUCKWOOD, BEOGRAD

 • 13.00h BEZREPI PELE
  Sinhronizovano 67 MIN.
 • 15.00h GOGO: BAKA ĐAK PRVAK
  Titlovano 87 MIN.
 • 13.00h FANTASTIČAN POVRATAK U OZ
  Sinhronizovano 77 MIN.
 • 15.00h MOJA PORODICA I VUK
  Titlovano 80 MIN.
 • 13.00h -JAKARI I VELIČANSTVENO PERO
  Sinhronizovano 82 MIN.
 • 15.00h STELA
  Titlovano 91 MIN.
 • 11:00h -FANTASTIČAN POVRATAK U OZ
  Sinhronizovano 77 MIN.
 • 15.00h – SIMONOV DAR
  Titlovano 103 MIN.
 • 13:00h –  BEZREPI PELE
  Sinhronizovano 67 MIN.
 • 13:00h – ROMIN FRIZERSKI SALON
  Titlovano 90 MIN.
 • 13.00h -JAKARI I VELIČANSTVENO PERO
  Sinhronizovano 82 MIN.
 • 15.00h – MOJA PORODICA I VUK
  Titlovano 80 MIN.
 • 13.00h – PAT I MAT: MAJSTORSKE AVANTURE
  Bez dijaloga 61 MIN.
 • 15.00h – STELA
  Titlovano 91 MIN.

FONTANA , BEOGRAD

 • 10.00h – BEZREPI PELE SINHRONIZOVANO 67 MIN.
 • 11.30h – JAKARI I VELIČANSTVENO PERO SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 13.00h – NAPRED SINHRONIZOVANO 102 MIN.
 • 15.00h – STELA TITLOVANO 91 MIN.
 • 10:00h – FANTASTIČNI POVRATAK U OZ SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 11:30h – SUPERJUNAK SAMSAM SINHRONIZOVANO 77 MIN.
 • 13:00h – MULAN TITLOVANO 115 MIN.
 • 15:00h – ZOV DIVLJINE TITLOVANO 100 MIN.
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija
 • Bez projekcija