CINESTAR 4DX, NOVI SAD

 • 12.00h – AILOVO PUTOVANJE SINHRONIZOVANO 86 MIN.
 • 12.30h – LOTE I IZGUBLJENI ZMAJEVI SINHRONIZOVANO 78. MIN.
 • 13.00h – JA SAM VILIJAM TITLOVANO 83 MIN.
 • 14.00h – PAT I MAT 3 (BEZ DIJALOGA) 60 MIN.
 • 15.00h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 16.00h – BAMZI I GROMOPUC SINHRONIZOVANO 65 MIN.
 • 16.15h – ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 18.00h – KO SE BOJI VUKA JOŠ 2 3D SINHRONIZOVANO 80 MIN.
 • 18.15h – MRAČNI UMOVI TITLOVANO 104 MIN.
 • 12.00h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 12.30h – KO SE BOJI VUKA JOŠ 2 3D SINHRONIZOVANO 80 MIN.
 • 13.00h – BAMZI I GROMOPUC SINHRONIZOVANO 65 MIN.
 • 14.00h – RAUL TABURIN TITLOVANO 89 MIN.
 • 15.00h – SOLAN I LUDVIG : MISIJA NA MESEC SINHRONIZOVANO 81 MIN.
 • 16.00h – TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 16.15h – FAHIM, MALI PRINC ŠAHA TITLOVANO 107 MIN.
 • 18.00h – ABIGEJL TITLOVANO 117 MIN.
 • 18.15h – BORBENA DEVOJKA TITLOVANO 84 MIN.
 • 12.00h – LOTE I IZGUBLJENI ZMAJEVI SINHRONIZOVANO 78 MIN.
 • 12.30h – PAT I MAT 3 (BEZ DIJALOGA) 60 MIN.
 • 13.00h – ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 14.00h – ŠKOLA ŽIVOTA TITLOVANO 116 MIN.
 • 15.00h – PAT I MAT 3 (BEZ DIJALOGA) 60 MIN.
 • 16.00h – BINTI SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 16.15h – FUNAN TITLOVANO 84 MIN.
 • 18.00h – BAMZI I GROMOPUC SINHRONIZOVANO 65 MIN.
 • 18.15h – XMEN MRAČNI FENIKS TITLOVANO 113 MIN.
 • 12.00h – KO SE BOJI VUKA JOŠ 2 3D SINHRONIZOVANO 80 MIN.
 • 12.30h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 13.00h – ŠKOLA ŽIVOTA TITLOVANO 116 MIN.
 • 14.00h – AILOVO PUTOVANJE SINHRONIZOVANO 86 MIN.
 • 15.00h – FAHIM, MALI PRINC ŠAHA TITLOVANO 107 MIN.
 • 16.00h – ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 16.15h – JA SAM VILIJAM TITLOVANO 83 MIN.
 • 18.00h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 18.15h – ABIGEJL TITLOVANO 117 MIN.
 • 12.00h – TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 12.30h – ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 13.00h – RAUL TABURIN TITLOVANO 89 MIN.
 • 14.00h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 15.00h – FUNAN TITLOVANO 84 MIN.
 • 16.00h – BINTI SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 16.15h – ŠKOLA ŽIVOTA TITLOVANO 116 MIN.
 • 18.00h – SOLAN I LUDVIG : MISIJA NA MESEC SINHRONIZOVANO 81 MIN.
 • 18.15h – AILOVO PUTOVANJE SINHRONIZOVANO 86 MIN.
 • 12.00h – LOTE I IZGUBLJENI ZMAJEVI SINHRONIZOVANO 78 MIN.
 • 12.30h – BORBENA DEVOJKA TITLOVANO 84 MIN.
 • 13.00h – PAT I MAT 3 (BEZ DIJALOGA) 60 MIN.
 • 14.00h – BAMZI I GROMOPUC SINHRONIZOVANO 65 MIN.
 • 15.00h – TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 16.00h – ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 16.15h – XMEN MRAČNI FENIKS TITLOVANO 113 MIN.
 • 18.00h – MRAČNI UMOVI TITLOVANO 104 MIN.
 • 18.15h – FUNAN TITLOVANO 84 MIN.
 • 12.00h – KO SE BOJI VUKA JOŠ 2 3D SINHRONIZOVANO 80 MIN.
 • 12.30h – RAUL TABURIN TITLOVANO 89 MIN.
 • 13.00h – AILOVO PUTOVANJE SINHRONIZOVANO 86 MIN.
 • 14.00h – BORBENA DEVOJKA TITLOVANO 84 MIN.
 • 15.00h – ABIGEJL TITLOVANO 117 MIN.
 • 16.00h – FAHIM, MALI PRINC ŠAHA TITLOVANO 107 MIN.
 • 16.15h – BINTI SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 18.00h – TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 18.15h – SOLAN I LUDVIG : MISIJA NA MESEC SINHRONIZOVANO 81 MIN.

ARENA CINPLEX, NOVI SAD

 • 12.00h TAJNI AGENT MJAU 3D – SINHRONIZOVANO, 92 min
 • 12.30h BAMZI I GROMOPUC – SINHRONIZOVANO, 86 min
 • 14.00h AILOVO PUTOVANJE – SINHRONIZOVANO, 86 min
 • 14.30h RAUL TABURIN – TITLOVANO, 89 min
 • 16.00h LOTE I IZGUBLJENI ZMAJEVI – SINHRONIZOVANO, 78 min
 • 16.30h X-MEN:MRAČNI FENIKS – TITLOVANO, 113 min
 • 18.00h ŠKOLA ŽIVOTA – TITLOVANO, 116 min
 • 18.30h ABIGEJL – TITLOVANO,117 min
 • 12.00h VILIJEVA PLANETA 3D -SINHRONIZOVANO,90 min
 • 12.30h KO SE BOJI VUKA JOŠ 3D- SINHRONIZOVANO, 80 min
 • 14.00h ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 14.30h PAT I MAT 3 – BEZ DIJALOGA, 60 min
 • 16.00h KO SE BOJI VUKA JOŠ 3D- SINHRONIZOVANO, 80 min
 • 16.30h FUNAN – TITLOVANO, 84 min
 • 18.00h RAUL TABURIN – TITLOVANO, 89 min
 • 18.30h BINTI – SINHRONIZOVANO, 90 min
 • 12.00h LOTE I IZGUBLJENI ZMAJEVI – SINHRONIZOVANO, 78 min
 • 12.30h JA SAM VILIJAM – TITOVANO, 83 min
 • 14.00h SOLAN I LUDVIG: MISIJA NA MESEC – SINHRONIZOVANO, 84 min
 • 14.30h FUNAN – TITLOVANO, 84 min
 • 16.00h PAT I MAT 3 – BEZ DIJALOGA, 60 min
 • 16.30h FAHIM, MALI PRINC ŠAHA TITLOVANO 107 MIN.
 • 18.00h ŠKOLA ŽIVOTA TITLOVANO 116 MIN.
 • 18.30h MRAČNI UMOVI TITLOVANO 104 MIN.
 • 12.00h ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU – SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 12.30h BINTI – SINHRONIZOVANO, 90 min
 • 14.00h TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 14.30h AILOVO PUTOVANJE – SINHRONIZOVANO 86 MIN.
 • 16.00h FAHIM, MALI PRINC ŠAHA TITLOVANO 107 M
 • 16.30h JA SAM VILIJAM TITLOVANO, 83 min
 • 18.00h ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU – SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 18.30h VILIJEVA PLANETA 3D – SINHRONIZOVANO, 90 min
 • 12.00h – FAHIM, MALI PRINC ŠAHA -TITLOVANO, 107 min
 • 12.30h – PAT I MAT 3 (BEZ DIJALOGA) 60 MIN..
 • 14.00h – RAUL TABURIN TITLOVANO 89 MIN.
 • 14.30h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO, 90 min
 • 16.00h -ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU SINHRONIZOVANO 82 MIN
 • 16.30h – BORBENA DEVOJKA – TITLOVANO, 84 min
 • 18.00h – MRAČNI UMOVI – TITLOVANO, 104 min
 • 18.30h – X-MEN: MRAČNI FENIKS, TITLOVANO, 113 min
 • 12.00h – BAMZI I GROMOPUC, SINHRONIZOVANO, 65 min
 • 12.30h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO, 90 min
 • 14.00h – lLOTE I IZGUBLJENI ZMAJEVI, SINHRONIZOVANO, 78 min
 • 14.30h – PAT I MAT 3 – BEZ DIJALOGA, 60 min
 • 16.00h -TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 16.30h – FAHIM, MALI PRINC ŠAHA – TITLOVANO 107 min
 • 18.00h – ABIGEJL – TITLOVANO 117 min
 • 18.30h – KO SE BOJI VUKA JOŠ 2 3D SINHRONIZOVANO 80 MIN.
 • 12.00h – SOLAN I LUDVIG : MISIJA NA MESEC SINHRONIZOVANO 81 MIN.
 • 12.30h – JA SAM VILIJAM TITLOVANO 83 MIN.
 • 14.00h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 14.30h – BORBENA DEVOJKA TITLOVANO 84 MIN.
 • 16.00h -BINTI SINHRONIZOVANO 90 MIN
 • 16.30h – ŠKOLA ŽIVOTA TITLOVANO 116 MIN.
 • 18.00h – TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 18.30h – ABIGEJL TITLOVANO 117 MIN

CINEPLEXX PROMENADA, NOVI SAD

 • 15.00h – BAMZI I GROMOPUC SINHRONIZOVANO 65 MIN.
 • 16.00h – TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 17.00h – ŠKOLA ŽIVOTA TITLOVANO 116 MIN.
 • 18.00h – KO SE BOJI VUKA JOŠ 2 3D SINHRONIZOVANO 80 MIN.
 • 15.00h – SOLAN I LUDVIG : MISIJA NA MESEC SINHRONIZOVANO 81 MIN.
 • 16.00h – BINTI SINHRONIZOVANO 90 MIN
 • 17.00h – ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 18.00h – XMEN MRAČNI FENIKS TITLOVANO 113 MIN.
 • 15.00h – AILOVO PUTOVANJE SINHRONIZOVANO 86 MIN.
 • 16.00h – BORBENA DEVOJKA TITLOVANO 84 MIN.
 • 17.00h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 18.00h – FUNAN TITLOVANO 84 MIN
 • 15.00h – BINTI SINHRONIZOVANO 90 MIN
 • 16.00h – PAT I MAT 3 (BEZ DIJALOGA) 60 MIN.
 • 17.00h – MRAČNI UMOVI TITLOVANO 104 MIN.
 • 18.00h – FAHIM, MALI PRINC ŠAHA TITLOVANO 107 MIN
 • 15.00h – RAUL TABURIN TITLOVANO 89 MIN.
 • 16.00h – LOTE I IZGUBLJENI ZMAJEVI SINHRONIZOVANO 78. MIN.
 • 17.00h – SOLAN I LUDVIG : MISIJA NA MESEC SINHRONIZOVANO 81 MIN.
 • 18.00h – ABIGEJL TITLOVANO 117 MIN
 • 12:00h – KO SE BOJI VUKA JOŠ 2 3D SINHRONIZOVANO 80 MIN.
 • 12:30h – BAMZI I GROMOPUC SINHRONIZOVANO 65 MIN.
 • 13:00h – LOTE I IZGUBLJENI ZMAJEVI SINHRONIZOVANO 78. MIN.
 • 14:00h – BORBENA DEVOJKA TITLOVANO 84 MIN.
 • 15.00h – FUNAN TITLOVANO 84 MIN
 • 16.00h – FAHIM, MALI PRINC ŠAHA TITLOVANO 107 MIN
 • 17.00h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 18.00h – TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 12:00h – PAT I MAT 3 (BEZ DIJALOGA) 60 MIN.
 • 12:30h – ČUVENA INVAZIJA MEDVEDA NA SICILIJU SINHRONIZOVANO 82 MIN.
 • 13:00h – AILOVO PUTOVANJE SINHRONIZOVANO 86 MIN.
 • 14:00h – RAUL TABURIN TITLOVANO 89 MIN.
 • 15.00h – VILIJEVA PLANETA 3D SINHRONIZOVANO 90 MIN.
 • 16.00h – TAJNI AGENT MJAU 3D SINHRONIZOVANO 92 MIN.
 • 17.00h – KO SE BOJI VUKA JOŠ 2 3D SINHRONIZOVANO 80 MIN.
 • 18.00h – MRAČNI UMOVI TITLOVANO 104 MIN.